Híres szülöttek

NAGY LAJOS

Nemesládony 1867. febr. 14. - 1940. ápr.
evangélikus lelkész, író

Soproni ev. Líceumban kezdte meg tanulmányait, teológiát már Pozsonyban hallgatott. 1890-ben szentelték pappá, utána Farádon káplán és másodtanító. 1892-1895 között Dabronyban segédlelkész, majd Szentantalfán lelkész. Írásai Ladányi álnéven jelentek meg, többek között a Pápai Független Újságban, a Pesti Hírlapban és az Evangélikus Népiskolában.
Művei:Tavaszi hajtások (Versek, Gondolatok, Értekezések) Pápa 1893, Őszinte ötletek. Pápa,1894, Ádventi tanítások (fór) Pápa 1894, A szenvedések történetének főbb alakjai Pápa 1894, Protestáns tanítók sátoros ünnepe Pápa 1899, váltak ismerté.