Hírek

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE!

2024. február 22. csütörtök


 

 

Tisztelt lakosság!

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy zöld hulladék égetésére továbbra is a hétfői és a szombati napokon van csak lehetőség településünkön a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

 

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2008./XI.20./számú önkormányzati rendelet 4. §-a alapján:

„Lakóterületen légszennyező ipari és egyéb létesítmény nem építhető.

Közterületen hulladékot égetni tilos. /Kivéve a közterületeken álló fák lehullott lombját/

Tilos a tarlóégetés, kivéve, ha azt a szakhatóság növényvédelmi érdekből elrendeli.

Nyílttéri égetést csak hétfői és szombati napokon reggel 8.00 és 18.00 óra között lehet. 

Nyílttérben tilos a mesterségesen előállított anyagok égetése. „

A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén, annak elmulasztójával, megszegőjével szemben, amennyiben nem minősül szabálysértésnek, bűncselekménynek vagy magasabb szintű jogszabály nem írja elő közigazgatási bírság kiszabását, ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérem tartsák be ezeket a fenti szabályokat!

 

 

 

Tisztelettel:

 

s.k.Rubóczkiné Börczy Viktória

polgármester