Bizottságok

Önkormányzat bizottságai

Tagok:

Elnöke: Bögöthy Zsuzsanna önkormányzati képviselő

Tagjai: Gasparics-Horváth Zsanett önkormányzati képviselő

Pietrowskiné Végh Andrea önkormányzati képviselő

Feladatok:

Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottság